Başlangıç / Bilgi Platformu

Bilgi Platformu

Şehir ve Bölge Planlama (ŞBP) Bölümü Nedir?

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Dersleri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim verilen, 4 yıl süreli bir akademik bölümdür. Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bölümden mezun olan kişilere, Şehir Plancısı unvanı verilmektedir. Mezunlar bölümün bir getirisi olarak, pek çok dalda iş sahibi olabilmektedir. Dilerseniz bölümü ve iş olanaklarını detaylı olarak inceleyelim. Şehir ve …

Read More »

Bahçe Kent Nedir? Bahçe Kent Modeli Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

bahçe kent garden city kompakt kent şehir ve bölge planlama

Ebenezer Howard Garden City hareketi olarak yabancı kaynaklarda yer alan Bahçe Kent modeli, sanayi döneminde meydana gelen sorunlara bir çözüm olması için ortaya çıkmıştır. Kuramın temeli, kentler ile bahçelerin bütünleşik olması gerektiğine dayanmaktadır. 1902 yılında ortaya çıkan bu kavram, kent formları kapsamında; Endüstri Kentlerinde oluşan sorunları gidereceği düşüncesiyle Ebenezer Howard tarafından …

Read More »

Canlı Heykel Sanatçılarının Kamusal Mekan ile İlişkisi

Canlı Heykel Sanatçısı

Canlı Heykel Sanatçısı konusunda ve Sanat, Mekan ve Şehir Dersi kapsamında hazırlanan bu araştırma raporu; dersi sonradan alacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerine örnek olması için paylaşılmıştır. Canlı Heykel Sanatçılarının Kamusal Mekan İle İlişkisi: Karşıyaka Çarşısı Örneği Çalışmanın Sorun Alanı: Karşıyaka Çarşısında sanatını icra etmek için yer seçimi yapan Canlı Heykel sanatçılarının karşılaştığı …

Read More »

Kentsel Çevre Algısının Oluşmasındaki Etkenler Nelerdir?

Kentsel Çevre Algısı

Kentsel Çevre Algısı konusunda ve Sosyal Teori ve Mekan Dersi kapsamında hazırlanan bu araştırma raporu; dersi sonradan alacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerine örnek olması için paylaşılmıştır. Üniversite Öğrencilerinin Kentsel Çevre Algısının Oluşması: İzmir Örneği Çalışmanın Bağlamı: Dokuz Eylül Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden seçilen örneklem grubun, 16.10.2017-10.12.2017 tarihleri arasında kenti nasıl algıladığı …

Read More »

Şehir Altyapısı Nedir? Çevrenin Özellikleri Nelerdir?

Şehir Altyapısı Ders Notları

Şehir Altyapısı konusundan bahsetmeden önce, fiziksel çevre ve toplumsal çevrenin farklarına değinelim. Çevre; fiziksel ve toplumsal olarak ikiye ayrılır. A. Fiziksel Çevre:  İnsanın içinde yaşadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini algıladığı çevredir. (Kentsel ve kırsal gibi) Doğal Çevre: İnsanın katkıda bulunmadığı doğal kaynaklardır Yapay Çevre: İnsan, bilgi ve kültürüyle oluşan kent, …

Read More »

Kentsel Peyzaj Nedir? Kentsel Peyzaj Aşamaları Nelerdir

Kentsel Peyzaj Tasarımı Ders Notları

Kentsel peyzaj konusuna değinmeden önce, peyzaj konusundan bahsedelim. Peyzaj, kelime anlamıyla “görünüm” demektir. Kültürel değerler, doğal değerler ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan görüntüye peyzaj denir. Aynı zamanda bir bölgenin tüm topografik değerleri peyzaj olarak adlandırılmaktadır. Kentsel Peyzaj ise, tüm bu kültürel değerlerin kentte nasıl olması gerektiğini araştırır. Kentte doğal …

Read More »

Gecekondu Nedir? Türkiye’de Gecekondu Sorunu Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

GECEKONDU YERLEŞMELERİ DERS NOTU

Gecekondu yasal olmayan, alelacele konumlandırılan ve habersiz, görünmez, bir şekilde konumlanan yapılardır. İmarsız alanlardır. Düzensiz yapılaşırlar. Küresel kentleşmenin hızla artacağına hiç kuşku yoktur. Megakentlerin ve hatta hiperkentlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Gelişmekte olan dünyada yaşanan nüfus patlaması yeni ağlar, hiyerarşiler, koridorlar örmeye başkamış durumdadır. Kırsal ve kentsel karşımı kent çekirdeklerinin yoğun etkileşim …

Read More »

Ekoloji Nedir? Ekolojik Sistemin Temel Özellikleri Nelerdir?

Ekoloji Şehir ve Bölge Planlama ŞBP

Ekoloji kavramı, canlılar ve cansız çevrenin bir araya gelmesiyle oluşturmaktadır. Canlıların hem kendi arasında, hemde cansız çevre ile olan ilişkisini inceleyen bilim dalı ekolojidir. Alman Ernst Haeckel, 1869 (İlk defa kullanılıyor) Bu canlı ve cansız çevrenin ilişkisi, evren içerisindeki doğada yaşanır. Canlı çevre, flora ve faunadan meydana gelir. Cansız çevre ise …

Read More »