Başlangıç / Bilgi Platformu / Kentsel Peyzaj Nedir? Kentsel Peyzaj Aşamaları Nelerdir

Kentsel Peyzaj Nedir? Kentsel Peyzaj Aşamaları Nelerdir

Kentsel peyzaj konusuna değinmeden önce, peyzaj konusundan bahsedelim. Peyzaj, kelime anlamıyla “görünüm” demektir. Kültürel değerler, doğal değerler ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan görüntüye peyzaj denir. Aynı zamanda bir bölgenin tüm topografik değerleri peyzaj olarak adlandırılmaktadır.

Kentsel Peyzaj ise, tüm bu kültürel değerlerin kentte nasıl olması gerektiğini araştırır. Kentte doğal ve yapay unsurların nasıl yerleştirilmesi gerektiğini inceler.
Doğal Peyzajın 3 ana elemanı vardır:

  1. Arazi ve arazi morfolojisi
  2. Atmosfer ve atmosfer olayları
  3. Flora(Bitkiler alemi)

Doğal peyzajın özelliği, adı üzerinde doğal unsurlardan meydana gelmesidir.

Kültürel Peyzajın 6 ana elemanı vardır:

  1. Kırsal peyzaj
  2. Kentsel Peyzaj
  3. Endüstri Peyzajı
  4. Yol Peyzajı
  5. Orman Peyzajı
  6. Turistik Peyzaj

Kültürel peyzajın esas özelliği, sonradan müdahale ile meydana gelmiş olmasıdır. Yani insan elinin değmesiyle oluşur.Kentsel Peyzaj Tasarımı Ders Notları

Kentsel Peyzaj Analiz

Bir bölgede yürütülecek, planlama ya da tasarım çalışmalarında çevre ile uyumun sağlanması son derece önemlidir. Bunun için her şeyden önce bir veri toplama çalışması yapılır. Bu aşama analiz süreci olarak adlandırılır. Bu aşamayı ise sentez aşaması takip eder.

Analiz aşamasında elde edilecek verilerin neler olacağını, bölgenin özellikleri ayrıca tasarım çalışmasının içeriği ve ölçeği tayin eder.

Hiçbir analiz çalışmasının sadece tasarım alanı ile sınırlı bırakılması mümkün değildir. Analiz aynı zamanda o alanla çevresi arasında da ilişki kuracak özellikleri içermelidir. Diğer yandan tüm bu çalışmalarda o bölgeye ilişkin planlama kararları da üst ölçekten başlayarak dikkate alınır. Üst ölçekli planlama kararları ile alt ölçekli planlama kararları asla birbirinden bağımsız düşünülmemelidir.kentsel peyzaj ders notu

Mevcut değerlerin tespitinde 2 kapsam yer almaktadır:

1. Doğal Çevre Verileri: Arazi üzerindeki doğa varlığı, bitki örtüsü, topografya, su vb. verilerdir.

2.Yapay Çevre Verileri: Yerleşme dokusu müdahale ile ortaya çıkmış her şeydir. Fiziksel ve sosyal analizleri kapsar.

Yerleşme alanlarının ister kentsel ister kırsal bölgelerde olsun, yaşanabilirlik kriterlerine uygun olmalıdır. Ayrıca doğal çevreye karşı duyarlı bir biçimdeki yapılandırılması, göz önüne alınmalıdır. Bunun için ise bazı verilerin ve faktörlerin incelenmesi gerekir. Bu faktörler arazinin özellikleri(topoğrafya), iklim ve manzaradır.

About ŞBP Bilgi

Şehir ve Bölge Planlama Bilgi Platformu; Şehir ve Bölge Planlamasına dair içerikler sunan, geniş kapsamlı bir bilgi platformudur. Bölümü yeni kazanan ve öğrenimine devam eden öğrenciler düşünülerek hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra, makalelerle ve bölüme dair bilgi veren paylaşımlarla desteklenmiştir. Sizlerde katkıda bulunmak isterseniz, bizlerle iletişime geçerek büyük bir platform olmamıza destek olabilirsiniz. ŞBP Bilgi Platformu ailesine katılmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Check Also

ŞBP test şehir ve bölge planlama bilgi platformu

Planlama hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

Planlama hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Bölümün hakkında genel kültürüne güveniyorsan; testi çözüp, çıkan sonucu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir