Başlangıç / Bilgi Platformu / Şehir Altyapısı Nedir? Çevrenin Özellikleri Nelerdir?

Şehir Altyapısı Nedir? Çevrenin Özellikleri Nelerdir?

Şehir Altyapısı konusundan bahsetmeden önce, fiziksel çevre ve toplumsal çevrenin farklarına değinelim. Çevre; fiziksel ve toplumsal olarak ikiye ayrılır.

A. Fiziksel Çevre: 

İnsanın içinde yaşadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini algıladığı çevredir. (Kentsel ve kırsal gibi)

  1. Doğal Çevre: İnsanın katkıda bulunmadığı doğal kaynaklardır
  2. Yapay Çevre: İnsan, bilgi ve kültürüyle oluşan kent, kır(köy)

B. Toplumsal Çevre:

Bir çevrede bulunan insanların ekonomik, toplumsal ve siyasal sistemleri gereği yarattığı ilişkilerin tümüdür.

Çevre mekan açısından yerel bölgesel farklı coğrafyalara oturan, farklı ölçekleriyle ele alınabilir. Örnek olarak İzmir kenti dersek, doğal çevre ve sınırları da ele alınmalıdır. Yerleşimi Menemen, Foça’ya kadar genişler. Sonuç olarak üst ölçeklere çıkıldığında, diğer şehir ve ülkelerle ilişkili olarak çevre kavramını ele almak gerekir.

Alt yapıyı temellendiren unsurlardan birisi de kenttir. Kent; toplumsal gelişmenin olduğu, barınma, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerin karşılandığı, nüfus yönünden yoğun olan yerleşme birimleridir. Zaman zaman tarım faaliyetleri de gerçekleştirilebilir. Kentsel sorunlara baktığımızda hava, su, gürültü akla gelir.Şehir Altyapısı Ders Notları

Şehir Altyapısı

Altyapı: Kentsel yaşamın yerine getirilmesi için gerekli olan araç, gereç ve donatılardır. Teknik, sosyokültürel ve ekonomik altyapı olarak sınıflandırılır. 

Kentsel Hava Kirliliği en etkili unsurları; yoğunluk, taşıtlar ve endüstriyel faaliyetlerdir. Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak kömür vb. yakıt kullanımı da kirliliğe neden olur.

Kentsel Su Kirliliği o bölgedeki doğal su yapısında meydana gelen değişmelerdir.

Kentsel kullanım, yoğunluk ve plansız gelişmeye bağlı olarak da bu kirlilik ortaya çıkar. Sanayi atıkları, kanalizasyon sistemlerinin yetersiz olması da etkendir. Arıtma sisteminde kullanılan malzeme eski veya kalitesizse, oluşan kirlilik suya ve doğaya gider. Kentlerdeki yapılaşma koşullarına bağlı emsal, taks, kaks ile kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu belirleyip; yeraltı suyuna etki eder. Yeraltı kaynaklarına olan bu etki sonucunda hem su hemde toprak kirlenir.

Kentsel Toprak Kirliliği yeraltı su kaynaklarının çekilmesi veya kirlenmesine bağlı olarak, toprak yapısının bozulmasıdır. Kentleşmedeki yoğun yapılaşma ile yeşil alan miktarının azalması, erozyon artışı ve kanalizasyon sistemindeki sızıntılar toprak kirliliğine yol açar.

About ŞBP Bilgi

Şehir ve Bölge Planlama Bilgi Platformu; Şehir ve Bölge Planlamasına dair içerikler sunan, geniş kapsamlı bir bilgi platformudur. Bölümü yeni kazanan ve öğrenimine devam eden öğrenciler düşünülerek hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra, makalelerle ve bölüme dair bilgi veren paylaşımlarla desteklenmiştir. Sizlerde katkıda bulunmak isterseniz, bizlerle iletişime geçerek büyük bir platform olmamıza destek olabilirsiniz. ŞBP Bilgi Platformu ailesine katılmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Check Also

ŞBP test şehir ve bölge planlama bilgi platformu

Planlama hakkında ne kadar bilgi sahibisin?

Planlama hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Bölümün hakkında genel kültürüne güveniyorsan; testi çözüp, çıkan sonucu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir