Başlangıç / Tag Archives: şehir planlama

Tag Archives: şehir planlama

Canlı Heykel Sanatçılarının Kamusal Mekan ile İlişkisi

Canlı Heykel Sanatçısı

Canlı Heykel Sanatçısı konusunda ve Sanat, Mekan ve Şehir Dersi kapsamında hazırlanan bu araştırma raporu; dersi sonradan alacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerine örnek olması için paylaşılmıştır. Canlı Heykel Sanatçılarının Kamusal Mekan İle İlişkisi: Karşıyaka Çarşısı Örneği Çalışmanın Sorun Alanı: Karşıyaka Çarşısında sanatını icra etmek için yer seçimi yapan Canlı Heykel sanatçılarının karşılaştığı …

Read More »

Kentsel Çevre Algısının Oluşmasındaki Etkenler Nelerdir?

Kentsel Çevre Algısı

Kentsel Çevre Algısı konusunda ve Sosyal Teori ve Mekan Dersi kapsamında hazırlanan bu araştırma raporu; dersi sonradan alacak Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerine örnek olması için paylaşılmıştır. Üniversite Öğrencilerinin Kentsel Çevre Algısının Oluşması: İzmir Örneği Çalışmanın Bağlamı: Dokuz Eylül Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden seçilen örneklem grubun, 16.10.2017-10.12.2017 tarihleri arasında kenti nasıl algıladığı …

Read More »

Şehir Altyapısı Nedir? Çevrenin Özellikleri Nelerdir?

Şehir Altyapısı Ders Notları

Şehir Altyapısı konusundan bahsetmeden önce, fiziksel çevre ve toplumsal çevrenin farklarına değinelim. Çevre; fiziksel ve toplumsal olarak ikiye ayrılır. A. Fiziksel Çevre:  İnsanın içinde yaşadığı, varlığını, özelliğini ve niteliğini algıladığı çevredir. (Kentsel ve kırsal gibi) Doğal Çevre: İnsanın katkıda bulunmadığı doğal kaynaklardır Yapay Çevre: İnsan, bilgi ve kültürüyle oluşan kent, …

Read More »

Kentsel Peyzaj Nedir? Kentsel Peyzaj Aşamaları Nelerdir

Kentsel Peyzaj Tasarımı Ders Notları

Kentsel peyzaj konusuna değinmeden önce, peyzaj konusundan bahsedelim. Peyzaj, kelime anlamıyla “görünüm” demektir. Kültürel değerler, doğal değerler ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan görüntüye peyzaj denir. Aynı zamanda bir bölgenin tüm topografik değerleri peyzaj olarak adlandırılmaktadır. Kentsel Peyzaj ise, tüm bu kültürel değerlerin kentte nasıl olması gerektiğini araştırır. Kentte doğal …

Read More »

Netcad Kursu Eğitim Notları-Raster Dönüştürme

netcad kursu ders notları raster dönüştürme işlemi

Netcad kursu eğitim notlarının 2. kısmında, Raster Dönüştürme İşlemi konusuna değindik. Bu uygulamanın amacı, paftanın doğru koordinatlar oturtulması içindir. Örnek pafta ve diğer veriler için, iletişime geçebilirsiniz. Raster Dönüştürme İşlemi-1. Aşama Referanslar altındaki harita üzerinde sağ tuş-raster hazırlık tuşuna tıklanır. Açılan pencerede pafta adı biliniyor sekmesine gidilir. İsim bölümüne L19-C1 …

Read More »

Netcad Kursu Eğitim Notları-Başlangıç Bilgisi

NETCAD KURSU EĞİTİM NOTLARI ŞBP

Netcad kursu eğitim notları, Netcad eğitimi boyunca işlenen uygulamaların derlenmesiyle hazırlanmıştır. Uygulamaları eğitim verileri üzerinde yapmak isterseniz, iletişime geçebilirsiniz. Netcad: Bilgisayar Programcılarının, Harita Mühendislerinin ve Şehir Plancılarının kullandığı CAD tabanlı geliştirilen çizim programıdır. Netcad Kursu Eğitim Notları: Temel Bilgiler Vektör veri ve Raster veri ayrışması vardır. Biz vektör veriyi yönetebiliyoruz …

Read More »

Gecekondu Nedir? Türkiye’de Gecekondu Sorunu Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

GECEKONDU YERLEŞMELERİ DERS NOTU

Gecekondu yasal olmayan, alelacele konumlandırılan ve habersiz, görünmez, bir şekilde konumlanan yapılardır. İmarsız alanlardır. Düzensiz yapılaşırlar. Küresel kentleşmenin hızla artacağına hiç kuşku yoktur. Megakentlerin ve hatta hiperkentlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Gelişmekte olan dünyada yaşanan nüfus patlaması yeni ağlar, hiyerarşiler, koridorlar örmeye başkamış durumdadır. Kırsal ve kentsel karşımı kent çekirdeklerinin yoğun etkileşim …

Read More »

Ekoloji Nedir? Ekolojik Sistemin Temel Özellikleri Nelerdir?

Ekoloji Şehir ve Bölge Planlama ŞBP

Ekoloji kavramı, canlılar ve cansız çevrenin bir araya gelmesiyle oluşturmaktadır. Canlıların hem kendi arasında, hemde cansız çevre ile olan ilişkisini inceleyen bilim dalı ekolojidir. Alman Ernst Haeckel, 1869 (İlk defa kullanılıyor) Bu canlı ve cansız çevrenin ilişkisi, evren içerisindeki doğada yaşanır. Canlı çevre, flora ve faunadan meydana gelir. Cansız çevre ise …

Read More »